vergelijk ook: sparenbetalennotarisadvocaatziekenhuiszorgverzekeringhuisartstandartscreditcardfinancieel adviseurprovisiehypotheek
Vergelijk alle advocaten op tarief en specialisme

Home > Advocaten > De heer mr. B.H.M. Schipper

De heer mr. B.H.M. Schipper

Advocaat bij Bousie advocaten in Amsterdam

Profiel

Bjorn Schipper is sinds 2001 werkzaam als advocaat. Tot maart 2007 was hij verbonden aan een middelgroot advocatenkantoor in Amsterdam waar hij onderdeel uitmaakte van de unit IE/ICT, Media en Reclame en onder andere actief was op het gebied van de bescherming van industrial design. Zo heeft hij diverse toonaangevende meubelfabrikanten en ontwerpers bijgestaan in hun strijd tegen de (inter)nationale handel in plagiaatproducten. Bescherming van design kan bij Bjorn Schipper op speciale aandacht rekenen.Naast zijn specialisatie in het intellectuele eigendomsrecht – waaronder auteurs-, modellen-, merken en handelsnaamrecht – heeft hij zich in de praktijk tevens bezig gehouden met foodlaw (o.a. warenwetgeving en etikettering).

Per 1 april 2007 maakt Bjorn Schipper deel uit van het team van Bousie advocaten. Als dance minded advocaat is hij naast het recht van de intellectuele eigendom in het bijzonder werkzaam op het gebied van entertainment- en muziekrecht. De interesse van Bjorn Schipper voor dit vakgebied gaat terug naar zijn afstudeerscriptie die hij in 2001 aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) schreef, getiteld “Draaikunst of verdraaide kunst? De DJ-set als object van het intellectuele eigendomsrecht”. In zijn scriptie heeft hij het werk van DJ’s gekwalificeerd binnen het auteursrecht en de naburige rechten en laten zien dat DJ’s zowel componist als uitvoerende kunstenaar kunnen zijn. De baanbrekende scriptie van Bjorn Schipper is in 2001 in bewerkte vorm als tweeluik gepubliceerd in het juridisch vakblad Ars Aequi.

Bjorn Schipper publiceert regelmatig. Zo verschijnt ieder kwartaal een juridisch essay van zijn hand in de uitgave Muziekwereld van de Nederlandse Toonkunstenaarsbond (Ntb) en maandelijks een bijdrage voor de rubriek "Beats Me!"in het popmagazine FRET . Ook is Bjorn Schipper frequent actief op en rond het Amsterdam Dance Event (ADE), de grootste Europese conferentie op het gebied van elektronische muziek. Zo heeft hij tijdens ADE een workshop gegeven over de rechtspositie van DJ’s, juridische inloopspreekuren gehouden en organiseert hij “Het DJ en Producers Debat”. Laatstgenoemd debat stond in 2006 in het teken van de “achterstelling” van DJ’s en VJ’s binnen het belastingrecht en heeft er mede toe geleid dat de toepasselijke fiscale regelgeving recentelijk in het voordeel van DJ’s, VJ’s (en MC’s) is aangepast. Bjorn Schipper doceert tevens als gastdocent in het kader van de internationale opleiding International Music Management (IMM) van de Hogeschool Inholland Haarlem.

Een andere focus van Bjorn Schipper is gericht op de beeldbranche, fotografie in het bijzonder. In opdracht van de Fotografenfederatie en Burafo heeft hij in 2001 meegewerkt aan de totstandkoming van een digitale juridische handleiding voor fotografen en het praktijkboek "Buiten Beeld. Het auteursrecht van fotografen". Verder heeft hij in 2003 tijdens een auteursrechtsymposium op het Fotofestival Naarden een lezing gegeven met als titel “Is door schaalvergroting het beeld vogelvrij verklaard? Het auteursrecht als middel tot het maken van redelijke afspraken”. Ook fashion en lifestyle genieten bij Bjorn Schipper warme belangstelling. In juli 2007 heeft hij samen met Charissa Koster tijdens het Streetlab Festival een workshop gegeven getiteld "Protect your design!", waarbij jonge en tallentvolle mode ontwerpers en modemerken zijn bijgepraat over de ins en outs van de juridische bescherming en verdere exploitatie van fashion design.

Bjorn Schipper is lid van een aantal vakverenigingen, waaronder de Vereniging voor Auteursrecht (VvA) en de Vereniging voor Media- en Communicatierecht (VMC).

E-mail: schipper@bousie.nl

Gesproken talen

  • Nederlands

Specialismen

Deze advocaat heeft nog geen specialismen opgegeven.