vergelijk ook: sparenbetalennotarisadvocaatziekenhuiszorgverzekeringhuisartstandartscreditcardfinancieel adviseurprovisiehypotheek
Vergelijk alle advocaten op tarief en specialisme

Home > Advocaten > De heer mr. M.W.F.M. de Leeuw

De heer mr. M.W.F.M. de Leeuw

Advocaat bij DVDW advocaten in 's-Gravenhage

Profiel

Marc is gespecialiseerd in arbeids- en medezeggenschapsrecht, alsmede intellectuele eigendom (IE) en onrechtmatigheid in het handelsverkeer. Zijn cliënten bestaan uit middelgrote en kleinere bedrijven, uitgeverijen, vrije beroepsbeoefenaren, stichtingen en particulieren.

Binnen het arbeidsrecht heeft hij een brede ervaring in het ontslagrecht (waaronder met name in gecompliceerde en/of "lastige" gevallen, alsook in conflictsituaties of bij ernstige verschillen van mening), in geschillen met betrekking tot concurrentiebedingen en/of ongeoorloofde mededinging, op het gebied van de positie van statutair directeuren, in personeelsinkrimping en reorganisaties en in advisering met betrekking tot (uiteenlopende) personeelsregelingen (door middel van het opstellen van (maatwerk-) overeenkomsten, reglementen, protocollen etcetera of door middel van screening, aanpassing en/of updating daarvan). Daarnaast behandelt hij tal van andersoortige zaken op het gebied van het arbeidsrecht. Hij staat zowel werkgevers als werknemers bij.

Op het terrein van het Intellectuele Eigendomsrecht heeft Marc vele met name auteursrechtelijke zaken behandeld, optredend in een adviserende rol voor uitgeverijen of voor verschillende soorten "makers" van auteursrechtelijk beschermde werken. Ook, maar in mindere mate, kent hij de weg in het merkenrecht en in de bescherming van producten en de vormgeving daarvan. Aanpalende en bijzondere aandachtsgebieden (interesses) van Marc betreffen onrechtmatige perspublicaties en oneerlijke concurrentie (ook buiten het arbeidsrecht).

Tenslotte adviseert Marc (permanent) enkele stichtingen en maatschappelijke organisaties en is hij arbiter in arbitrages.

Gesproken talen

  • Nederlands

Specialismen

  • Arbeidsrecht
  • Merkrecht, auteursrecht en IE