vergelijk ook: sparenbetalennotarisadvocaatziekenhuiszorgverzekeringhuisartstandartscreditcardfinancieel adviseurprovisiehypotheek
Vergelijk alle advocaten op tarief en specialisme

Home > Advocaten > De heer mr. N. van der Laan

De heer mr. N. van der Laan

Advocaat bij De Roos & Pen Advocaten in Amsterdam

Profiel

mr. Niels van der Laan legt zich met name toe op het financieel (economisch) strafrecht en treedt op in diverse toonaangevende strafzaken en onderzoeken. Zijn cliënten zijn o.a. (beursgenoteerde) bedrijven, banken, trustkantoren en overige bedrijven in de financiële en private sector. Hij adviseert over strafverdediging en strafrechtelijke risico’s en verricht interne (fraude) onderzoeken.
Daarnaast is hij actief als strafrechtadvocaat voor natuurlijke personen zoals CEO’s, leden van raden van bestuur en raden van commissarissen, managers en adviseurs die zijn verwikkeld in corruptie onderzoeken, marktmisbruik zaken (handel met voorwetenschap, markt manipulatie) witwas zaken, milieustrafzaken, fiscale strafzaken en (overige) fraudezaken. In dat kader geldt hij als specialist op het gebied van faillissementsfraude. Ook heeft hij veel ervaring in procedures met betrekking tot de ontneming van wederrechtelijk voordeel.
Van der Laan heeft veel ervaring met technisch complexe internationale grensoverschrijdende strafzaken en onderhoudt goede contacten met strafrechtadvocaten in het buitenland, met name in de Verenigde Staten. Hij geldt als expert op het gebied van internationaal strafrecht (o.a. uit- en overleveringen). Van der Laan procedeert bovendien bij de Hoge Raad in cassatiezaken.
Van der Laan is voorts gespecialiseerd op het gebied van cybercrime (hacking, phishing en spamming). Hij adviseert bovendien diverse aanbieders van internetdiensten zoals zoekmachines, fora en blogs alsmede hosting- en accessproviders met betrekking tot hun rechten en plichten in het kader van (digitale) opsporing alsmede ten aanzien van strafrechtelijke aansprakelijkheid voor (user)content.
Van der Laan Liaison Officer for the Criminal Law Committee bij de International Bar Association, geeft lezingen in binnen- en buitenland en is docent bij verschillende onderwijsinstellingen. Hij doceert met name op het gebied van ontnemingsprocedures, witwassen en de voorlopige hechtenis. Voorts heeft hij gepubliceerd in diverse vakbladen.

Gesproken talen

  • Nederlands

Specialismen

  • Cassatierecht
  • Strafrecht