vergelijk ook: sparenbetalennotarisadvocaatziekenhuiszorgverzekeringhuisartstandartscreditcardfinancieel adviseurprovisiehypotheek
Vergelijk alle advocaten op tarief en specialisme
Opbellen

Home > Advocaten > Mevrouw mr. A.P.J.M. Verbeek

Mevrouw mr. A.P.J.M. Verbeek

Advocaat bij VerbeekdeCaluwé Advocaten in Amsterdam

Profiel

Anita Verbeek adviseert over beloningstructuren en bonusvraagstukken alsmede over afvloeiingstrajecten en individuele ontslagkwesties. Zij staat cliënten bij in het sluiten en beëindigen van (grensoverschrijdende) samenwerkingsovereenkomsten, die directe raakvlakken hebben met het arbeidsrecht. Tevens adviseert Verbeek bestuurders en toezichthouders in governance kwesties. Op het gebied van overname- en herstructureringstrajecten adviseert zij nationale en internationale cliënten, onder andere ondernemingen in de zorgsector, woningcorporaties en kabelmaatschappijen. Anita Verbeek was oprichter en partner van Palthe Oberman Advocaten, het eerste niche kantoor op het gebied van arbeidsrecht in Amsterdam. Daarvoor werkte zij binnen de rechterlijke macht en gedurende 7 jaren bij de arbeidsrechtsectie van Nauta Dutilh. Verbeek studeerde af aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en voltooide in 2002 de Post Academische Leergang Arbeidsrecht (PALA). Zij was onder meer voorzitter van de Jonge Balie Nederland en winnares van de pleitwedstrijden van Rotterdam en Dordrecht. Verbeek is lid van de Nederlandse en Europese beroepsvereniging voor arbeidsrechtadvocaten en doceert regelmatig arbeidsrecht aan diverse onderwijsinstellingen. Zij is daarnaast binnen het Nederlands Centrum voor Directeuren en Commissarissen (NCD) actief als vertegenwoordiger van de vrouwelijke directeur in de ledenraad en lid van de adviescommissie Corporate Governance. Verbeek is bestuurslid van enkele kunstzinnige en charitatieve stichtingen.

Gesproken talen

  • Nederlands

Specialismen

  • Arbeidsrecht