vergelijk ook: sparenbetalennotarisadvocaatziekenhuiszorgverzekeringhuisartstandartscreditcardfinancieel adviseurprovisiehypotheek
Vergelijk alle advocaten op tarief en specialisme
Opbellen

Home > Advocaten > Mevrouw mr. C.J.M. Dreessen

Mevrouw mr. C.J.M. Dreessen

Advocaat bij Dreessen Advocaten in Sittard

Profiel

Mr. Corry Dreessen heeft meer dan 24 jaar ervaring in het verlenen van rechtsbijstand in en buiten de advocatuur.

Momenteel houdt zij zich vooral bezig met;
?personen- en familierecht, omgangsregelingen, verzoeken wijziging alimentatie c.q. nihil stelling alimentatie (m.m.v. o.a. gecertificeerd onderzoeksbureau).
?Onderbewindstellingsverzoeken, curatele en mentorschap.
?Jeugdrecht; onder toezichtstelling, uit huis plaatsing, jeugdstrafrecht, klachten Europese Hof voor de Rechten van de Mens
?Psychiatrisch recht (BOPZ), de last tot inbewaringstelling, voortzetting van de inbewaringstelling, rechterlijke machtigingen, verzoek voorlopige machtiging, voorwaardelijke machtiging, machtiging tot voortgezet verblijf, rechterlijke machtiging op eigen verzoek, zelfbindingsmachtiging, dwangbehandeling, klachtrecht, verlof- en ontslag psychiatrisch ziekenhuis.
?Strafrecht: op toevoegbasis of betalend, piket bezoek uitsluitend als voorkeursadvocaat en als betalende zaak (GSM: 06-46205849)
?Asiel- en vreemdelingenrecht; hoger beroep Raad van State, second opinions, klachten Europese Hof voor de rechten van de Mens, beroep terugkeerbesluit en inreisverbod, Dublinzaken, vliegtuigtrapprocedures.

Gesproken talen

  • Nederlands

Specialismen

  • Algemene praktijk
  • Asiel- en Vreemdelingenrecht
  • Gezondheidsrecht
  • Personen- en Familierecht