vergelijk ook: sparenbetalennotarisadvocaatziekenhuiszorgverzekeringhuisartstandartscreditcardfinancieel adviseurprovisiehypotheek
Vergelijk alle advocaten op tarief en specialisme

Home > Juridische info > Advocaten algemeen > Tariefbepaling advocatuur

Tariefbepaling advocatuur

Hoe bepaalt een advocaat zijn tarief? De advocatuur zit niet gebonden aan bepaalde regels voor tarieven. Een advocaat bekijkt in het eerste gesprek of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp, en maakt een schatting van uw totale kosten aan de desbetreffende advocaat.

Vanwege de onvoorspelbaarheid van rechtszaken, kan het zijn dat de advocaat er helemaal naast zit met deze schatting van kosten. Hij wordt geacht u tussentijds nauwkeurig te informeren over extra werk die hij moet leveren en de daarmee samenhangende extra kosten.
Hoe schat een advocaat deze kosten in? Vaak heeft een advocatenkantoor een bepaald standaard uurtarief. Een advocatenkantoor hanteert meestal verschillende uurtarieven. Zo maakt een kantoor meestal onderscheid in de tarieven voor particulieren en voor bedrijven. Ook wordt dikwijls onderscheid gemaakt in tarieven voor verschillende advocaten. Dit laatste gebeurt vooral in grote kantoren; Deze maken onderscheid in zijn tarieven voor ‘hoofdadvocaten’ (partners), medewerkers, en stagiaires. Logischerwijs zijn de tarieven voor partners het hoogst en voor stagiaires het laagst. Er zijn advocaten die hun tarief laten afhangen van de financiële draagkracht van u als cliënt of van het uiteindelijke resultaat. Als de afgesproken doelstelling wordt bereikt, rekent een advocaat dan een hoger tarief dan als de doelstelling niet wordt bereikt.

Soms maakt een advocaat niet gebruik van een vast uurtarief, maar spreekt hij/zij vooraf een bepaald vast tarief met u af. Bij een onderneming die meerdere zaken door een bepaald advocatenbureau wil laten behandelen, wordt soms een bepaald ‘kalenderbedrag’ afgesloten waarmee er voor meerdere zaken wordt betaald.