vergelijk ook: sparenbetalennotarisadvocaatziekenhuiszorgverzekeringhuisartstandartscreditcardfinancieel adviseurprovisiehypotheek
Vergelijk alle advocaten op tarief en specialisme

Home > Juridische info > Advocaten algemeen > Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering

Wat is een rechtsbijstandsverzekering? Als u als persoon of bedrijf een rechtsbijstandverzekering afsluit met een verzekeringsmaatschappij, steunt deze maatschappij u bij gerechtelijke geschillen (onder bepaalde voorwaarden). Een rechtsbijstandverzekeraar verleent over het algemeen dekking tegen nagenoeg alle geschillen die u overkomt.

U kunt een rechtsbijstand verzekering nemen waarbij er slechts bepaalde geschillen worden verzekert, bijvoorbeeld alleen strafrechtelijke of alleen ondernemingsgerechtelijke geschillen. U kunt natuurlijk zelf kiezen welke geschillen u wél en welke u niet wilt verzekeren; Uiteraard moet u meer betalen naar mate u meer verzekert.

Om te voorkomen dat men pas bij op het moment dat er een juridisch geschil optreed een rechtsbijstandsverzekering afsluit, wordt er in Nederland een wachttermijn van drie maanden opgenomen. Geschillen die voor de ingang van de verzekering, of tijdens de wachttermijn optreden, worden niet gedekt.
Er zijn bepaalde uitzonderingen, waarbij u geschillen tijdens de wachttermijn wel worden gedekt door de verzekering. Dit is het geval als er sprake is van een vordering op een wettelijk aansprakelijke derde, bij straf- tuchtzaken, bij bepaalde contractuele geschillen, of als de verzekering aansluit op een goed vergelijkbare verzekering. Geldstraffen, boetes of dwangsommen die een verzekerde opgelegd krijgt, worden uiteraard nooit door de verzekeraar betaald.
In Nederland is een Rechtsbijstandverzekering meestal een zogenoemde ‘naturaverzekering’. Dit houdt het volgende in: Het juridisch geschil waar u mee worstelt wordt behandeld door een jurist of advocaat die werkzaam is in dienst van de verzekeraar.