vergelijk ook: sparenbetalennotarisadvocaatziekenhuiszorgverzekeringhuisartstandartscreditcardfinancieel adviseurprovisiehypotheek
Vergelijk alle advocaten op tarief en specialisme

Home > Advocatenkantoren > Anker & Anker Strafrechtadvocaten > Advocaten

Anker & Anker Strafrechtadvocaten

Advocatenkantoor in Leeuwarden

Werkzame advocaten Anker & Anker Strafrechtadvocaten

Advocaatfoto
mr. J. Anker
Strafrecht, Economisch strafrecht, Jeugdstrafrecht
Advocaat vanaf 1979. Gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), hoofdrichting strafrecht. Behandelt allerlei soorten strafzaken, ook van jeugdigen, met speciale aandacht voor levensdelicten en zedendelicten. Verleent tevens bijstand aan lagere overheden. Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. Docent strafrecht/strafprocesrecht ten behoeve van de Beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten. Docent cursussen in het kader van Anker & Anker Opleidingen voor advocaten in het gehele land. Verzorgt voorts gastcolleges strafrecht aan de RUG. Met broer Wim worden met name in het noorden van het land veel lezingen over de advocatenpraktijk gegeven ten behoeve van verenigingen, instellingen en beroepsgroepen.Hij is actief in het verenigingsleven in zijn woonplaats Akkrum, o.a. door middel van het organiseren en becommentariëren van vele activiteiten en evenementen.
Advocaatfoto
mr. W. Anker
Strafrecht, Jeugdstrafrecht
Studeerde in Groningen (strafrecht). Werkte vier jaar op het Ministerie van Justitie in Den Haag. Sedert 1981 advocaat te Leeuwarden. Lid van de Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocaten. Verzorgt tevens (mede) de beroepsopleiding - onderdeel strafrecht - van de Nederlandse Orde van Advocaten. Geeft veel gastcolleges op universiteiten en geeft met broer Hans lezingen over het werk van de advocaat in strafzaken. Verzorgt samen met Jan Boksem cursussen voor advocaten in het gehele land (Anker & Anker Opleidingen).Zijn specialismen zijn TBS-zaken, levenslang gestraften en levensdelicten.
Advocaatfoto
prof. mr. J. Boksem
Cassatierecht, Strafrecht, Materieel strafrecht, Strafprocesrecht
Studeerde in Groningen (strafrecht, publiekrecht). Werkte aansluitend bij de vakgroep straf(proces)recht van resp. de RUG (Groningen) en de KUN (Nijmegen). In 1996 gepromoveerd. Sinds 1995 als advocaat werkzaam. Daarnaast, sedert februari 2006, bijzonder hoogleraar verdediging in strafzaken bij de UM (Maastricht). Lid en adviseur van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. Tevens lid van de Werkgroep Strafprocesrecht en van de Adviescommissie wetgeving strafrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten. Voorzitter van de Commissie Strafrecht in het arrondissement Leeuwarden. Publiceert regelmatig in vaktijdschriften. Specialisatie: cassatie in strafzaken. Verzorgt samen met Wim Anker cursussen voor advocaten (Anker & Anker Opleidingen).
Advocaatfoto
mr. T. van der Goot
Strafrecht, Economisch strafrecht, Jeugdstrafrecht
Studeerde in Groningen (strafrecht, privaatrecht). Vanaf 1994 als advocaat werkzaam. Vanaf 1999 verbonden aan Anker & Anker strafrechtadvocaten. Is lid van de maatschap. Behandelt allerlei soorten strafzaken, met speciale aandacht voor jeugdzaken, opiumdelicten (o.a. hennepkwekerijen), verkeersrecht (waaronder ernstige verkeersongevallen) en zedenzaken. Is sinds 2000 bestuurslid van de Commissie Strafrecht in het arrondissement Leeuwarden. Doceert strafrecht/strafprocesrecht ten behoeve van de Beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten. Verzorgt samen met kantoorgenoot Jan Boksem de cursussen strafrechtelijke actualiteiten voor de Friese balie van advocaten. Is voorts incidenteel docent voor de cursussen van Anker & Anker Opleidingen voor advocaten in het gehele land. Is buiten kantoor actief in diverse functies in onder meer de balie van advocaten en de zeilsport.
Advocaatfoto
mr. E.J. Kuiters
Strafrecht, Economisch strafrecht, Fiscaal strafrecht, Jeugdstrafrecht
Studeerde in Groningen met als hoofdrichtingen strafrecht en privaatrecht. Afgestudeerd in 1991. Na zijn studie korte tijd werkzaam geweest bij het Openbaar Ministerie te Groningen. Sedert 1992 advocaat. Maakt deel uit van de maatschap Anker & Anker Strafrechtadvocaten. Is lid geweest van de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten in het arrondissement Leeuwarden. Was ook secretaris van de Commissie Strafrecht van de Orde van Advocaten in het arrondissement Leeuwarden. Is lid van de Commissie van Beroep van de Koninklijke Vereniging “Het Friesch Paarden-Stamboek”. Hij heeft zich toegelegd op fraudezaken, milieustrafzaken en economische strafzaken en staat in zijn praktijk nagenoeg uitsluitend bedrijven (en hun directeuren) bij.