vergelijk ook: sparenbetalennotarisadvocaatziekenhuiszorgverzekeringhuisartstandartscreditcardfinancieel adviseurprovisiehypotheek
Vergelijk alle advocaten op tarief en specialisme

Home > Advocatenkantoren > Avinci Advocaten > Advocaten

Avinci Advocaten

Advocatenkantoor in Rotterdam

Werkzame advocaten Avinci Advocaten

Advocaatfoto
Hans studeerde journalistiek in Zwolle en rechten in Amsterdam. Het bleek al snel dat de partijdigheid van de advocaat beter bij hem past dan de rol van objectieve waarnemer die de journalist heeft. Sinds de afronding van zijn studies in 1996 is hij werkzaam in de advocatuur, eerst in Amsterdam en later in Breda. Bij Avinci Advocaten ziet Hans de mogelijkheid zich verder toe te leggen op de rechtsgebieden waar Avinci Advocaten zich in het bijzonder op richt.
Advocaatfoto
mr. P.A. Ellenbroek
Arbeidsrecht, ICT- en Computerrecht, Mediation (conflictbemiddeling), Personen- en Familierecht, Algemene praktijk, Strafrecht, Incassorecht, Huurrecht, Ambtenarenrecht, Echtscheidingsbemiddeling, Huwelijksvermogenrecht, Jeugdbeschermingsrecht, Ontslagrecht, Economisch strafrecht, Fiscaal strafrecht, Echtscheidingsrecht, Materieel strafrecht, Jeugdstrafrecht, Strafprocesrecht, Adoptierecht, Arbeidsstrafrecht, Ontnemingswetgeving, Anciënniteit, Cwi, Alimentatierecht, Familierecht, Verkeers strafrecht, Burgerlijk recht, Mediation Collaborative Divorce, Civiele geschillenbeslechting
Advocaatfoto
mr. A.C. Hansen
Contracten- en Verbintenissenrecht, ICT- en Computerrecht, Merkrecht, auteursrecht en IE, Insolventie-, Faillissementsrecht en surseance, Ondernemingsrecht, Algemene praktijk, Strafrecht, Vennootschaps- en Rechtspersonenrecht, Incassorecht, Aansprakelijkheidsrecht, Huurrecht, Goederenrecht, Agenten- en distributierecht, Auteursrecht, Corporate Litigation, Entertainmentrecht, Franchising, Handelsovereenkomsten en distributie, Informatierecht, Insolventierecht, Surseance, Intellectueel eigendomsrecht (IE), Internetrecht, Media- en Communicatierecht, Vennootschapsrecht, Organisaties, stichtingen en verenigingen, Reclamerecht, Tekeningen- of modellenrecht, Economisch strafrecht, Fusie en overname, Merken- octrooi- en handelsnaamrecht, Faillissementsrecht, Materieel strafrecht, Strafprocesrecht, Werkgeversaansprakelijkheid, Rechtspersonenrecht
Arthur studeerde rechten in Rotterdam. Na een begin in de advocatuur stapte Arthur als bedrijfsjurist over naar een grote pensioenverzekeraar. Oude liefde roest niet, en daarom keerde hij na na enkele jaren terug in de advocatuur. Eerst in Breda en daarna in Rotterdam. Samen met Hans heeft hij het kantoor Avinci Advocaten opgericht om zich te kunnen richten op de rechtgebieden waar Avinci Advocaten rechtsbijstand biedt.