vergelijk ook: sparenbetalennotarisadvocaatziekenhuiszorgverzekeringhuisartstandartscreditcardfinancieel adviseurprovisiehypotheek
Vergelijk alle advocaten op tarief en specialisme

Home > Advocatenkantoren > Bos & Partners Advocaten

Bos & Partners Advocaten

Advocatenkantoor in Amsterdam

Ons kantoor

Bos & Partners is een proceskantoor bij uitstek. Volstrekte onafhankelijkheid en een snelle, scherpe juridische aanpak zijn daarbij essentieel.

Dat snel en hard procederen ons handelsmerk is, neemt niet weg dat veel zaken door onderhandelingen worden opgelost. Vóórdat we iets ondernemen, bespreken we eerst met onze cliënt de strategie. Onderhandelen van uit een stevige juridische positie biedt de meeste kans op een goed resultaat. Daarom is ons motto “Eerst winnen, dan vechten”.

De rechtsgebieden waarop Bos & Partners actief is, zijn:

* Bank- en Effectenrecht
* Ondernemingsrecht
* Procederen of niet?

Bank- en Effectenrecht

De dienstverlening op bank- en effectenrechtgebied bestaat onder meer uit:

* het beoordelen van en het adviseren bij het tot stand komen van vermogensbeheer- en vermogensadviesovereenkomsten
* het geven van een opinie over mogelijke aansprakelijkheid van een bank en/of een vermogensbeheer en/of tussenpersoon voor onzorgvuldige effectendienstverlening
* het geven van een opinie over mogelijke aansprakelijkheid van een bank voor onzorgvuldige dienstverlening t.a.v. kredietverschaffing (beëindiging ervan) en overige bancaire producten
* het bijstaan van particulieren en ondernemers bij het verkrijgen van schadevergoeding van banken, vermogensbeheerders en/of tussenpersonen ingeval van onzorgvuldig handelen, door overleg/onderhandelingen en zonodig door procederen.

Wij zijn trots op ons imago van advocatenkantoor dat tegen banken wil en kan vechten en ook nog kan winnen.

Ondernemingsrecht

Onder ondernemingsrecht verstaan wij civielrechtelijke werk voor bedrijven, waaronder:

* huur- en arbeidszaken (contracten maken, beoordelen en procederen);
* incassoprocedures;
* advisering inzake de rechtsvorm van bedrijven;
* bijstand bij geschillen tussen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en/of ondernemingsraden;
* advisering bij oprichting/ontbinding/vereffening van maatschappen, c.v.’s, v.o.f.’s, b.v. ’s, n.v.’s, stichtingen en verenigingen;
* het opstellen van Algemene Voorwaarden.

Bij de ondernemingsrechtelijke praktijk staan proactieve advisering en preventie voorop en is procederen het ultimum remedium. Het voorkomen en oplossen van geschillen is voor een ondernemer in het algemeen efficiënter en minder kostbaar dan procederen (zie hieronder). Maar, als er geprocedeerd moet worden, dan gaan we de strijd graag aan!

De meeste ondernemingsrechtelijke zaken (ook het procederen) behandelt het kantoor in stilte. Ondernemers hebben er in het algemeen geen behoefte aan, dat hun (dreigende) geschillen aan buitenstaanders bekend worden en publiciteit door conflicten zal hun bedrijf eerder schaden dan baten.

Procederen of niet?

Procederen kan duur, tijdrovend en riskant zijn en onrust bij de cliënt veroorzaken. Toch moet men in bepaalde gevallen naar de rechter om een oplossing te verkrijgen. Voordat wij een cliënt adviseren om te gaan procederen, maken we met die (potentiële) cliënt een afweging op basis van de antwoorden op de navolgende vragen:

* Is de tegenpartij echt niet tot een redelijke oplossing (zonder procedure bij de rechter) te bewegen?
* Is de (mogelijke) overwinning wel een conflict met die tegenpartij waard?
* Hoeveel geld (advocaatkosten, vergoeding van deskundigen etc.) tijd en energie is
men bereid te investeren in de juridische strijd en staat dit in goede verhouding tot de
mogelijke opbrengst?
* Wat is het worst case scenario (bijvoorbeeld als de eigen vordering wordt afgewezen en de tegenpartij een tegenvordering instelt, die ook nog slaagt)?
* Welke advocaat is goed geëquipeerd om een bepaalde zaak te behandelen? (Het komt regelmatig voor, dat we iemand doorverwijzen naar een ander kantoor als het een zaak betreft waarvoor wij niet over voldoende expertise beschikken.)
* Welke vorm van geschillenbeslechting is in een bepaalde zaak het meest geschikt: mediation, arbitrage of procederen bij de rechtbank?

Specialismen

  • Algemene praktijk
  • Contracten- en Verbintenissenrecht
  • Huurrecht
  • Ondernemingsrecht
  • Onroerend goedrecht
  • Overige
  • Vennootschaps- en Rechtspersonenrecht
  • Verzekeringsrecht

Talen

  • Nederlands

Tarieven

Standaard uurtarief:
€200.00

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
onbekend

Aantal advocaten

5

Contactgegevens

Adres:
Bos & Partners Advocaten
Strawinskylaan 811
1077XX Amsterdam
Telefoon:
020-5753063

Kaart