vergelijk ook: sparenbetalennotarisadvocaatziekenhuiszorgverzekeringhuisartstandartscreditcardfinancieel adviseurprovisiehypotheek
Vergelijk alle advocaten op tarief en specialisme

Home > Advocatenkantoren > Bruggink & Van der Velden AdvocatenBelastingadviseurs BV > Advocaten

Bruggink & Van der Velden AdvocatenBelastingadviseurs BV

Advocatenkantoor in Utrecht

Werkzame advocaten Bruggink & Van der Velden AdvocatenBelastingadviseurs BV

Advocaatfoto
mr. J.G.I. Baas
Belastingrecht, Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelastingrecht
Ingmar zijn praktijk is hoofdzakelijk gericht op ondernemingen en ondernemers, maar ook vindt advisering op het gebied van estate planning en vermogensoverheveling plaats. Door zijn achtergrond van inspecteur der rijksbelastingen wordt hij regelmatig ingezet voor de oplossing van conflicten met de fiscus. Vanaf 1980 is hij werkzaam als Belastingadviseur, eerst enkele jaren bij Wisselink & Co, daarna als senior partner bij Coopers & Lybrand (het huidige PWC), gevolgd door 14 jaar partnerschap van de maatschap Van Mens & Wisselink Advocaten en Belastingadviseurs. Sedert 2009 is hij werkzaam bij Bruggink en Van der Velden. http://www.bvdv.nl/team/ingmar-baas
Advocaatfoto
Iaira is gespecialiseerd in veterinair recht en praktisch dierenrecht. Praktisch, omdat het gaat over veterinaire problemen, koop en verkoop, aansprakelijkheid of eigendomsgeschillen, algemene voorwaarden voor een dierenbedrijf, maar ook om beleid en overheid of zelfs strafrecht. Het gaat hier niet om de filosofie over rechten van het dier, maar om het juridische mijnenveld rond het houden van dieren waar dierenarts, ondernemer en dierenhouder mee te maken krijgen. Bij juridische vragen en geschillen rond dieren is die praktische invalshoek noodzakelijk, net als begrip voor uw positie als dierenarts of eigenaar en een advocaat die de veterinaire terminologie en de wereld van de dierenhouderij kent en zelf (van) dieren houdt. Juist bij dierenzaken zijn de beoordeling van de urgentie, een goede afweging van kosten en mogelijke baten voor de betrokkene en een realistisch advies van groot belang. http://www.bvdv.nl/team/laira-boissevain
Advocaatfoto
heer H.R. Bruggink
Belastingrecht, Overige
Harm legt zich in zijn advisering vooral toe op de notarieel geïnspireerde belastingadviespraktijk en specialiseert zich onder meer in Vermogensplanning, fiscaal procesrecht en herstructureringen (waaronder fusies en overnames). Harm doceert aan het Nederlands College van Belastingadviseurs en op 8 juni 2005 is hij gepromoveerd op het onderwerp "Fiscale aspecten van natuurschoon in Nederland" (De natuurschoonwet 1928 en aanverwante wetten en regelingen). http://www.bvdv.nl/team/harm-bruggink
Advocaatfoto
mr. R. van Dijk
Insolventie-, Faillissementsrecht en surseance, Aansprakelijkheidsrecht
Roef adviseert met name ondernemers en bestuurders die actief zijn in de agri & foodsector en in de medische sector. Zijn werkzaamheden omvatten aansprakelijkheidsrecht, insolventierecht en crisismanagement in het algemeen. Daarnaast treedt Roef op als curator en bewindvoerder in faillissementen en surseances van betaling. http://www.bvdv.nl/team/roef-van-dijk
Advocaatfoto
mr. M. van Eldik
Arbeidsrecht, Contracten- en Verbintenissenrecht, Insolventie-, Faillissementsrecht en surseance, Ondernemingsrecht, Insolventierecht
Martina voert een algemene praktijk en zij richt zich met name op het ondernemings- en vennootschapsrecht, contractenrecht en arbeidsrecht. Bij BvdV is zij in de praktijk eveneens werkzaam op het gebied van insolventierecht. http://www.bvdv.nl/team/martina-van-eldik