vergelijk ook: sparenbetalennotarisadvocaatziekenhuiszorgverzekeringhuisartstandartscreditcardfinancieel adviseurprovisiehypotheek
Vergelijk alle advocaten op tarief en specialisme

Home > Advocatenkantoren > EBH Elshof > Advocaten

EBH Elshof

Advocatenkantoor in Delft

Werkzame advocaten EBH Elshof

Advocaatfoto
mr. P.P.J. Elshof
Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht
Peter-Paul Elshof (1962) is sinds 1986 advocaat. Hij houdt zich bezig met arbeidsrecht, waaronder individueel ontslag en reorganisaties, ontslag van de statutair bestuurder en overgang van ondernemingen. Daarnaast houdt Peter-Paul zich bezig met aansprakelijkheidsrecht en insolventierecht. Peter-Paul wordt regelmatig aangesteld tot curator in faillissementen en tot bewindvoerder in surseances van betaling.
Advocaatfoto
mr. J. Hiemstra
Bestuursrecht
Jan Hiemstra houdt zich bezig met alle aspecten van het bestuursrecht, met een focus op ruimtelijke ordening en duurzaamheid. Hij heeft een ruime ervaring in het voeren van bestuursrechtelijke procedures bij diverse overheden en bestuursrechtelijke colleges. In zijn dagelijkse praktijk treedt Jan hoofdzakelijk op voor ondernemingen, instellingen en overheden, die hij bijstaat in bouwvergunning- en projectbesluitprocedures, bestemmingsplanprocedures en handhavingsprocedures. Daarnaast procedeert hij met regelmaat over besluitvorming op grond van bijzondere wetten, zoals bijvoorbeeld de energiewet en de gaswet. Jan is verder actief betrokken bij de ontwikkeling van Windturbine locaties, en heeft in dat kader diverse nevenfuncties.
Advocaatfoto
mr K.T. op de Hoek
Gezondheidsrecht, Letselschade, Ondernemingsrecht
Klaas op de Hoek rondde in 2009 de master Strafrecht af aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. In 2010 behaalde hij daar een tweede master: Recht van de Gezondheidszorg. Binnen EBH Elshof Advocaten houdt Klaas zich met dit rechtsgebied bezig en is mede verantwoordelijk voor de oprichting van de Marktgroep Zorg. Verder is hij met name actief binnen de sectie Ondernemings- en Aansprakelijkheidsrecht.
Advocaatfoto
Hans van der Hoeven (1945) is sinds 1974 advocaat met een kleine onderbreking van 5 jaar als bedrijfsjurist bij een industrieel concern. Hans is van oudsher werkzaam geweest als allrounder in de algemene juridische advies- en procespraktijk met een sterke focus op de bouwnijverheid. Hij heeft dan ook een brede ervaring in de zakelijke dienstverlening en is in staat op basis van een praktische manier van werken een voor de klant passende strategie te ontwikkelen. Hij is niet alleen open over de mogelijkheden en risico's van een procedure, maar werkt zo mogelijk ook een alternatief uit. Tegenwoordig zijn de werkzaamheden van Hans bij EBH Elshof vooral gerelateerd aan aansprakelijkheidsrecht, contracten en ondernemingsrecht."
Advocaatfoto
mr. J.J.Y. Kleingeld
Insolventie-, Faillissementsrecht en surseance, Huurrecht
Hans Kleingeld (1968) is sinds 1992 advocaat en is gespecialiseerd in het huurrecht. Hij heeft ruime (proces-)ervaring in kwesties op het gebied van huurrecht bedrijfsruimte en huurrecht woonruimte. In zijn dagelijkse praktijk treedt Hans voornamelijk op voor ondernemingen en (particuliere) verhuurders. Uiteraard strekt de bijstand zich uit van de adviserende fase (o.a. het opstellen en beoordelen van overeenkomsten) tot aan de bijstand in uiteenlopende procedures (oa huurbeëindiging, ontbinding, huurprijsaanpassing, indeplaatsstelling). Hij behandelt daarnaast – aan huur verwante – kwesties, zoals pachtzaken, bruikleenzaken, ontruimingen en (anti-)kraakzaken. Hij is lid van de Nederlandse Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA). Tevens is Hans actief op het gebied van het insolventierecht en wordt hij regelmatig benoemd tot curator in faillissementen. Daarbij is hij lid van de Klankbordgroep Faillissementen bij de Rechtbank te ’s-Gravenhage.