vergelijk ook: sparenbetalennotarisadvocaatziekenhuiszorgverzekeringhuisartstandartscreditcardfinancieel adviseurprovisiehypotheek
Vergelijk alle advocaten op tarief en specialisme
Opbellen

Home > Advocatenkantoren > Fruytier Lawyers in Business > Advocaten

Fruytier Lawyers in Business

Advocatenkantoor in Amsterdam

Werkzame advocaten Fruytier Lawyers in Business

Advocaatfoto
mr. N.Ch. Ellens
Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht, Bestuursrecht, Vennootschaps- en Rechtspersonenrecht, Ontslagrecht
Noël Ellens is met een onderbreking van vijf jaar sinds 1988 aan het advocatenkantoor verbonden. Hij heeft een breed georiënteerde loopbaan als advocaat achter de rug. Aanvankelijk gespecialiseerd in de strafrechtpraktijk, is hij later overgestapt naar de ondernemingsrechtelijke praktijk. Naast vennootschapsrechtelijke zaken, waaronder met name te noemen bestuurdersaansprakelijkheid, heeft hij een jarenlange ervaring opgebouwd op arbeidsrechtelijk terrein (reorganisatie en ontslag). Recentelijk heeft hij zich tevens gespecialiseerd in het bestuursrecht, meer in het bijzonder het omgevingsrecht.
Advocaatfoto
mr. M.P.M. Fruytier
Ondernemingsrecht
Mr. M.P.M. Fruytier werd advocaat in 1993 na meer dan tien jaar als bedrijfsjurist te hebben gewerkt. Eerst bij een onderdeel van Transol TVI Investments B.V., in welke functie hij betrokken is geweest bij de oprichting van onder meer diverse hard- en software bedrijven, alsmede bij de herfinanciering en doorstart van diverse handelsondernemingen. Vanaf 1988 tot 1993 was hij hoofd van de juridische afdeling van Wijsmuller, een groot internationaal opererend sleep- en bergingsbedrijf. In die periode heeft hij vele internationale procedures aangestuurd en nationale en internationale overnames begeleid. mr. M.P.M. Fruytier adviseert met name ondernemers op allerlei gebieden vanuit zijn bedrijfsmatige achtergrond.
Advocaatfoto
mr. B.J.C. de Haan
Arbeidsrecht, Contracten- en Verbintenissenrecht
Mr. Bibi J.C. de Haan heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Sinds 2006 is Bibi werkzaam bij Fruytier Lawyers in Business eerst in de functie van advocaat-stagiaire en inmiddels als advocaat heeft zij ruime ervaring in de algemene commerciële praktijk opgedaan. Nadere specialistische kennis heeft Bibi opgedaan op het gebied van arbeidsrecht, verbintenissenrecht, onrechtmatige daad en Dexia-zaken. De werkwijze van Bibi kenmerkt zich als nauw betrokken, daadkrachtig en praktisch, waarbij de economische belangen van partijen niet uit het oog worden verloren en plaats is voor een gezonde dosis humor.
Advocaatfoto
mr. M.J. Meermans-de Vries
Contracten- en Verbintenissenrecht, Merkrecht, auteursrecht en IE, Ondernemingsrecht, Vennootschaps- en Rechtspersonenrecht, Auteursrecht
Mr. M.J. Meermans is sinds 1994 werkzaam in de advocatuur en vanaf 2001 voor Fruytier Lawyers in Business. Zij is een echte civiele generalist, hetgeen inhoudt dat er maar nauwelijks civiele rechtsgebieden zijn te noemen waar zij geen ervaring mee heeft. Zij is hierdoor bij uitstek in staat om complexe feiten in een breder (juridisch) kader te plaatsen en zaken vanuit verschillende perspectieven te benaderen. Tegenwoordig is mr. M.J. Meermans als een van de corporate litigators van het kantoor betrokken bij de grotere, complexe en niet zelden spraakmakende procedures, meestal optredend voor middelgrote tot grote ondernemingen. Zij adviseert en procedeert op het terrein van het vennootschapsrecht, ondernemingsrecht en contractrecht.