vergelijk ook: sparenbetalennotarisadvocaatziekenhuiszorgverzekeringhuisartstandartscreditcardfinancieel adviseurprovisiehypotheek
Vergelijk alle advocaten op tarief en specialisme

Home > Advocatenkantoren > Holla Advocaten Den Bosch > Advocaten

Holla Advocaten Den Bosch

Advocatenkantoor in 's-Hertogenbosch

Werkzame advocaten Holla Advocaten Den Bosch

Advocaatfoto
mr. J. Benavente Prieto
Insolventie-, Faillissementsrecht en surseance
Jihane Benavente Prieto (´s-Hertogenbosch, 1982) is sinds mei 2005 werkzaam bij Holla Advocaten. Zij is met genoegen afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg in civielrechtelijke richting. Tijdens haar studie heeft zij drie jaar gewerkt als bedrijfsjurist bij een grote Amerikaanse onderneming en is zij als vrijwilliger actief geweest bij de Rechtswinkel te Tilburg. Daarnaast heeft zij gedurende haar studie ervaring opgedaan bij een groot kantoor in het westen des lands en bij de rechtbank. Tevens heeft zij tijdens de laatste fase van haar studie gewerkt als student juridisch medewerker bij een middelgroot Brabants kantoor en heeft zij op de Universiteit van Tilburg les gegeven aan derdejaars rechtenstudenten in het kader van het verplichte doctoraalvak Oefenrechtbank. Binnen de sectie Insolventie houdt Jihane zich onder meer bezig met diverse civielrechtelijke vraagstukken, de afwikkeling van faillissementen, voert zij een proces- en incassopraktijk en adviseert zij ondernemingen in ´zwaar weer´.
Advocaatfoto
mr. M. Blankers
Merkrecht, auteursrecht en IE, Insolventie-, Faillissementsrecht en surseance
Miranda Blankers (1985) werd in Tilburg geboren, waar zij tevens haar middelbare schoolopleiding genoot aan het Theresialyceum. In 2008 is zij ‘met genoegen’ afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg, waar zij een scriptie heeft geschreven over ‘de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel’ op het gebied van het merkenrecht. Tijdens haar studie heeft Miranda onder andere enkele student –stages gelopen bij verscheidene advocatenkantoren. Miranda is binnen de sectie IE werkzaam op het gebied van onder meer het merken-, handelsnaam-, auteurs- en modellenrecht. Binnen de sectie Insolventierecht houdt zij zich bezig met diverse civielrechtelijke vraagstukken, de afwikkeling van faillissementen, voert zij een proces- en incassopraktijk en adviseert zij ondernemingen in ‘zwaar weer’. Sinds 2009 is Miranda werkzaam bij Holla Advocaten op de vestiging ’s-Hertogenbosch.
Advocaatfoto
mr. N. Boelhouwer
Personen- en Familierecht
Nelleke Boelhouwer is opgegroeid in Tilburg. In 1989 heeft zij haar eindexamen gedaan en is daarna rechten gaan studeren in Leiden. Nelleke is afgestudeerd in juni 1995. Aan het einde van haar studie heeft Nelleke stage gelopen bij Poelman Denneman Bruinsma Advocaten (de voorloper van Holla Advocaten) en is daar vervolgens na haar afstuderen in 1995 in dienst getreden. Nelleke maakt deel uit van de sectie Personen- en Familierecht. Nelleke houdt zich voornamelijk bezig met echtscheidingen en omgangs- en alimentatieproblemen en tevens met onder andere erfrechtelijke geschillen, naamswijzigingen, adoptie en gezagskwesties. Nelleke is echtscheidingsbemiddelaar sinds 2001 en heeft de specialisatiecursus personen- en familierecht afgerond in 2002. "Scheiden doe je niet alleen" "In deze praktijk staat de mens centraal en dat maakt het voor mij zo boeiend. Iedere zaak is anders, want ieder mens is anders. Er moet worden bekeken wat in een specifieke situatie voor deze persoon de beste oplossing is. Een "standaardoplossing" bestaat niet, het is altijd maatwerk. Als cliënten kinderen hebben, blijven zij de rest van hun leven samen ouders van deze kinderen. Zeker in dat geval blijft een goede communicatie noodzakelijk. Vaak is de oplossing dan ook niet om de strijd met de andere partij aan te gaan, maar om te zoeken naar een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Op die manier worden conflicten in de toekomst het beste voorkomen. Om die reden is ook bemiddeling, waar twee partijen met de bemiddelaar aan tafel zitten om de gevolgen van de echtscheiding te regelen, een goede wijze om een echtscheiding te regelen."
Advocaatfoto
mr. K. de Bonth
Arbeidsrecht, ICT- en Computerrecht, Merkrecht, auteursrecht en IE
Kim de Bonth (Weert, 1978) studeerde rechten aan de Universiteit van Maastricht, the University of Reading in Engeland en aan de Université d´Aix Marseille III in Frankrijk. Zij is sinds 2002 werkzaam bij Holla Advocaten te ´s-Hertogenbosch en maakt deel uit van de secties Arbeidsrecht en Intellectuele Eigendom. Kim staat zowel werknemers als werkgevers bij op het gebied van arbeidsrecht in de ruimste zin van het woord. Namens werknemers treft zij beëindigingsregelingen en procedeert zij bijvoorbeeld over de vraag of een ontslag op staande voet al dan niet terecht is. Werkgevers adviseert zij onder meer over de aanpak van reorganisaties en over de kwesties met betrekking tot werknemersconcurrentie. Zij fungeert als klankbord voor HR managers en P&O medewerkers met betrekking tot uiteenlopende arbeidsrechtelijke onderwerpen. Kim heeft de Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht succesvol afgerond. Verder adviseert Kim zowel particulieren als bedrijven over de wijze waarop hun intellectuele eigendomsrechten kunnen worden gehandhaafd. Ook is zij betrokken bij het opstellen en beoordelen van commerciële contracten, zoals licentie- en geheimhoudingsovereenkomsten en IT-contracten waaronder contracten ten behoeve van het escrow geven van de broncode van software. Zij houdt zich derhalve bezig met het intellectuele eigendomsrecht in de meest ruime zin van het woord: zij is werkzaam op het gebied van onder meer het merken-, handelsnaam-, auteurs- en octrooirecht. Naast haar advieswerkzaamheden procedeert zij zowel in kort geding als in bodemprocedure over bijvoorbeeld de vergoeding van schade, de afdracht van winst en het plaatsen van rectificaties.
Advocaatfoto
mr. G. Bouwens
Ondernemingsrecht, Onroerend goedrecht
Gerard Bouwens (1951) werd in ´s-Hertogenbosch geboren. Zijn middelbare schoolopleiding genoot hij aan het Sint Janslyceum te ´s-Hertogenbosch. In 1975 is hij afgestudeerd aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Sedert 1976 is Gerard advocaat. Hij maakt vanaf 1981 deel uit van de maatschap (destijds genaamd Holla Knitel en Mol). Hij werkt op de vestiging ´s-Hertogenbosch en is actief in de business units Ondernemingsrecht en Vastgoedrecht (civiel bouwrecht). In de sectie Ondernemingsrecht adviseert Gerard voornamelijk ondernemers over vele aspecten van het ondernemingsrecht waarbij hij in overleg met de ondernemers onder andere adviseert over de structuur van de onderneming en de totstandkoming van contracten (onder andere met afnemers, leveranciers en samenwerkingsovereenkomsten met andere ondernemingen). Gerard adviseert bij geschillen, ter voorkoming van procedures en indien dat noodzakelijk is, procedeert hij. Hij geeft advies en begeleiding aan de bestuurders van de onderneming ook bij de financiering (in verband hiermee is onder andere de Grotius opleiding Financiering en Zekerheden gevolgd) en hij geeft advies en begeleiding bij bedrijfsovernames.