vergelijk ook: sparenbetalennotarisadvocaatziekenhuiszorgverzekeringhuisartstandartscreditcardfinancieel adviseurprovisiehypotheek
Vergelijk alle advocaten op tarief en specialisme
Opbellen

Home > Advocatenkantoren > Turnaround Advocaten > Advocaten

Turnaround Advocaten

Advocatenkantoor in Best

Werkzame advocaten Turnaround Advocaten

Advocaatfoto
Mr. drs. Floris P.G. Dix (1975) heeft Bedrijfseconomie en Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Gedurende zijn studie Rechten is Floris werkzaam geweest bij een assurantie kantoor en een productiebedrijf als bedrijfsadviseur. Tot op heden is Floris nog steeds als bedrijfsadviseur verbonden aan een productiebedrijf met circa 96 werknemers. Floris is advocaat sinds 2003. Vanaf 2005 treedt Floris op als curator in faillissementen en bewindvoerder in surseances.
Advocaatfoto
In 2009 is Marianne van der Hoek (1981) afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen in Nederlands Recht met als afstudeerrichtingen Privaat- en Bedrijfsrecht. Tijdens haar studie is Marianne onder andere actief geweest bij de civielrechtelijke studievereniging Diephuis. Na haar studie heeft Marianne als buitengriffier gewerkt op de rechtbank te Groningen. Per 1 mei 2010 is Marianne het team van Turnaround Advocaten komen versterken. Zij houdt zich met name bezig met de insolventierechtelijke praktijk in brede zin. Daarnaast houdt zij zich ook bezig met het adviseren en procederen op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid, (uitwinnen van) zekerheden en het algemene verbintenissen - en goederenrecht.
Advocaatfoto
Suzan Koerselman (1981) heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Universiteit Maastricht, waar zij in 2006 cum laude afstudeerde in de master Privaatrecht. Suzan is advocaat sinds 2006 en is gespecialiseerd in het Insolventierecht. In dat kader staat zij regelmatig curatoren bij in faillissementen, surseances en schuldsaneringen. Daarnaast treedt zij regelmatig op als curator in faillissementen en als advocaat van bedrijven in moeilijkheden en in procedures omtrent bijvoorbeeld bestuurdersaansprakelijkheid, pauliana en onrechtmatige daad.
Advocaatfoto
Jaap van der Meer (1964) is advocaat sinds 1990. Tot 1 maart 2009 was hij partner bij de afdeling Insolventierecht en Herstructurering te Eindhoven van AKD Prinsen Van Wijmen N.V. Jaap is als curator betrokken in grote faillissementen zoals Verolme Scheepswerf Heusden, Ramaer, Arena Recycling, EGB Metaalbewerking, Porsche Centrum Zuid, Villa Happ, Easy Life Investments en My Guide. Hij was de eerste curator van Nederland in een secundaire procedure (Transbus Ltd.) op basis van de op 31 mei 2002 in werking getreden Europese Insolventieverordening.
Advocaatfoto
In 2007 is Aubrey Valks (1981) met genoegen afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg in Nederlands Recht op accent Privaatrecht (Ondernemingsrecht). Tijdens en na haar studie heeft Aubrey onder andere als griffier op de rechtbank te Breda gewerkt. Zij hield zich daar met name bezig met de wettelijke schuldsaneringen. Sinds 2008 is Aubrey advocaat en is zij gespecialiseerd in het Insolventie- en Ondernemingsrecht. Zij verricht onder andere werkzaamheden in faillissementen, surseances en schuldsaneringen, waaronder het voeren van procedures als advocaat van de curator. Per 1 januari 2010 is Aubrey het team van Turnaround Advocaten komen versterken.