vergelijk ook: sparenbetalennotarisadvocaatziekenhuiszorgverzekeringhuisartstandartscreditcardfinancieel adviseurprovisiehypotheek
Vergelijk alle advocaten op tarief en specialisme
Opbellen

Home > Advocatenkantoren > Van Kempen c.s. Advocaten

Van Kempen c.s. Advocaten

Advocatenkantoor in Amsterdam

Ons kantoor

Van Kempen Kramer Advocaten

Van Kempen Kramer Advocaten is een kantoor met een sociale signatuur. Voorop staat dat wij cliënten bijstaan die zich in een kwetsbare positie bevinden, zoals slachtoffers van huiselijk, eergerelateerd of seksueel geweld en van stalking, discriminatie of ongewenste omgangsvormen op het werk.
Daarnaast hebben wij expertise in kwesties waar de relatie tussen kinderen en/of ouder(s) in het geding is, waaronder afstammingskwesties, omgangsregelingen, jeugdzorg, ondertoezichtstellingen, echtscheidingen, zaken waarin sprake is van kindermishandeling of incest en (internationale) kinderontvoering. In deze kwesties trachten wij de belangen van het kind zoveel mogelijk te waarborgen.

Van Kempen Kramer Advocaten is een betrokken advocatenkantoor met vier ervaren en deskundige advocaten die zich gespecialiseerd hebben binnen de volgende rechtsgebieden:

* ongewenste omgangsvormen en seksuele intimidatie, waaronder ook het adviseren van organisaties bij het opstellen van klachtenreglementen en het optreden als vertrouwenspersoon of lid van klachtencommissies;
* gelijke behandeling / discriminatie;
* stalking / straat- en contactverbod;
* personen- en familierecht en jeugdrecht, waaronder echtscheiding, afstammingskwesties, omgang, alimentatie, ondertoezichtstelling,
* uithuisplaatsing en naamswijziging;
* (internationale) kinderontvoering;
* schadevergoeding na een strafbaar feit of een onrechtmatige daad;
* klacht tegen het niet-vervolgen van een strafbaar feit (art. 12 Sv);
* overige rechtsgebieden.

Onze sociale signatuur brengt met zich mee dat wij cliënten bijstaan die in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand, maar ook cliënten die daar buiten vallen. Voor cliënten die (net) niet in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand bieden wij speciale gematigde tarieven aan die recht doen aan de financiële positie waarin u verkeert. U kunt te allen tijde vrijblijvend contact met ons opnemen om naar de mogelijkheden te informeren.

Specialismen

  • Personen- en Familierecht

Talen

  • Nederlands

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
09:30 - 12:30 uur
13:30 - 13:30 uur

Aantal advocaten

4

Contactgegevens

Adres:
Van Kempen c.s. Advocaten
Singel 104
1015AD Amsterdam
Telefoon:
020-6385150