vergelijk ook: sparenbetalennotarisadvocaatziekenhuiszorgverzekeringhuisartstandartscreditcardfinancieel adviseurprovisiehypotheek
Vergelijk alle advocaten op tarief en specialisme

Home > Juridische info > Juridische woordenlijst

Juridische woordenlijst

Dader
Pleger of medepleger van een strafbaar feit, of degene die een strafbaar feit heeft uitgelokt.
 
Dading
Een overeenkomst of schikking tussen partijen, die ervoor zorgt dat de rechter geen uitspraak meer hoeft te doen. Het is een contact tussen slachtoffer en dader waarin de schade wordt vergoed.
 
Delict
Strafbaar feit.
 
Derdenverzet
Bijzonder rechtsmiddel dat iemand kan aanwenden als hij meent benadeeld te zijn door een vonnis dat tussen andere partijen is uitgesproken.
 
Descente
Een bezichtiging van de rechter op de plaats van het delict, de plek waar de oorzaak van het geschil zichtbaar is of waar het geschil zich afspeelt (‘plaatsopneming’).
 
Dingtalen
Het mondeling bepleiten van de zaak door de partijen in een civiel proces.
 
Discretionaire bevoegdheid
De vrije beslissingsruimte van de rechter.
 
Doodslag
Het iemand van het leven beroven zonder dat sprake is van een van tevoren beraamd plan. Wel moet er opzet in het spel zijn, anders is het hoogstens dood door schuld. De maximumstraf voor doodslag is vijftien jaar gevangenisstraf.
 
Dupliek
Het antwoord van de gedaagde op de conclusie van repliek door de eiser (civiele zaken)
 
Dwangmiddelen
1. Middelen die bij een strafrechtelijk onderzoek kunnen worden gebruikt tegen de wil van de verdachte. Voorbeelden van deze middelen zijn: fouilleren, afluisteren, huiszoeking. 2. Pressiemiddelen ter uitoefening van bestuursdwang om naleving van wettelijke voorschriften te bewerkstelligen.
 
Dwangsom
Bedrag dat iemand moet betalen als hij niet voldoet aan een verplichting die de rechter hem heeft opgelegd.