vergelijk ook: sparenbetalennotarisadvocaatziekenhuiszorgverzekeringhuisartstandartscreditcardfinancieel adviseurprovisiehypotheek
Vergelijk alle advocaten op tarief en specialisme

Home > Juridische info > Juridische woordenlijst

Juridische woordenlijst

Economische politierechter
Strafrechter die beslist over economische vergrijpen, zoals overtreding van de winkelsluitingswet of de warenwet.
 
Eed van belofte
Plechtige verklaring van een getuige (op de zitting) dat hij de waarheid zal spreken. Hij is dit verplicht. Als hij opzettelijk een valse verklaring aflegt, maakt hij zich schuldig aan meineed.
 
Eenvoudig / enkelvoudig delict
Lichtste vorm van een delict, bijvoorbeeld diefstal.
 
Eerste en enige instantie
Procedure zonder de mogelijkheid om in beroep te gaan.
 
Eerste instantie (eerste aanleg)
Gerecht waar iemand begint met een procedure. Meestal is dat de rechtbank.
 
Eis
Straf die de verdachte volgens de officier van justitie zou moeten krijgen.
 
Eiser
Degene die een (civiele) procedure begint, de tegenhanger van de gedaagde.
 
Enkelvoudige kamer
Zitting met één rechter, die rechtspreekt (politierechter, kinderrechter, president in kort geding en economische politierechter).
 
Enquête
Zitting waarin de rechter getuigen hoort in een civiele zaak.
 
Ex nunc
Vanaf nu. Een beoordeling ex nunc is een beoordeling vanuit de huidige situatie en niet vanuit de situatie die bestond ten tijde van de gebeurtenis.
 
Ex tunc
Vanaf toen. Een beoordeling ex tunc is een beoordeling vanuit de situatie die bestond op het moment dat de gebeurtenis plaatsvond.
 
Executie van een vonnis
Tenuitvoerlegging van een arrest, vonnis of beschikking, eventueel met behulp van een deurwaarder.
 
Executoriaal beslag
Handeling van de deurwaarder om bepaalde voorwerpen of gelden aan de macht van de verliezende partij te onttrekken. Zo probeert men te bereiken dat degene die door de rechter in het gelijk is gesteld zijn voorwerpen terug krijgt of zijn schuld betaald krijgt.
 
Executoriale titel
Vorm waarin een afschrift van een rechterlijk vonnis is opgemaakt, zodat de gerechtsdeurwaarder het vonnis ten uitvoer kan leggen. Een vonnis in executoriale vorm begint altijd met de woorden "In naam der koningin".
 
Exploot (of exploit)
Verzamelnaam voor officiële stukken die uitsluitend door een gerechtsdeurwaarder kunnen worden uitgebracht, bijvoorbeeld een dagvaarding.