vergelijk ook: sparenbetalennotarisadvocaatziekenhuiszorgverzekeringhuisartstandartscreditcardfinancieel adviseurprovisiehypotheek
Vergelijk alle advocaten op tarief en specialisme

Home > Juridische info > Juridische woordenlijst

Juridische woordenlijst

HALT
Afkorting voor Het Alternatief. Het Halt-bureau kan een jeugdige, die zich heeft schuldig gemaakt aan kleine vergrijpen (diefstal, vernieling), onbetaald aan het werk zetten. Het werk heeft zoveel mogelijk te maken met de aangerichte schade, bijvoorbeeld het verwijderen van graffiti. Als het werk goed is gedaan, is daarmee de zaak afgedaan en volgt er geen oproep meer om voor de kinderrechter te verschijnen.
 
Hechtenis
Vorm van vrijheidstraf, die bijvoorbeeld wordt opgelegd bij overtredingen of bij het niet betalen van een boete.
 
Hoge Raad
Hoogste rechtscollege in Nederland. De Hoge Raad stelt niet meer zelf de feiten vast, maar bekijkt of het gerechtshof bij zijn beslissing het recht goed heeft toegepast.
 
Hoger beroep
Het opnieuw behandelen van een zaak door een hogere rechter.
 
Huis van bewaring
Gebouw waar verdachten zitten die nog niet zijn voorgekomen en die in voorlopige hechtenis zitten. Dit gebouw is ook bestemd voor personen die een licht vergrijp hebben begaan en daarvoor een hechtenisstraf hebben gehad en voor passanten die wachten op een plek in een TBS-kliniek.
 
Huisarrest
Experiment waarbij een veroordeelde zijn straf binnen zijn woning mag uitzitten. Door een elektronische chip in een niet te verwijderen enkelband kan op afstand worden gecontroleerd of een veroordeelde zich aan zijn huisarrest houdt. Deze behandeling wordt ook 'elektronisch toezicht' genoemd.
 
Huiszoeking
Het doorzoeken van een woning om goederen in beslag te nemen.
 
Hulpofficier van justitie
Hogere politieman, met speciale opleiding en speciale bevoegdheden, die bij de opsporing en vervolging het Openbaar Ministerie assisteert.
 
Huwelijksgoederenregister
Openbaar register bij de rechtbank waarin de huwelijkse voorwaarden zijn vermeld.