vergelijk ook: sparenbetalennotarisadvocaatziekenhuiszorgverzekeringhuisartstandartscreditcardfinancieel adviseurprovisiehypotheek
Vergelijk alle advocaten op tarief en specialisme

Home > Juridische info > Juridische woordenlijst

Juridische woordenlijst

Immateriële schade
Schade die wordt veroorzaakt door verdriet, smart of geestelijk gemis. Deze schade is (in tegenstelling tot materiële schade) niet direct in geld uit te drukken. De vergoeding die wordt uitgekeerd om immateriële schade te vergoeden heet smartengeld.
 
Inbewaringstelling
1. In het strafrecht: voorlopige hechtenis in opdracht van de rechter-commissaris; 2. In het vreemdelingenrecht: opsluiting van iemand die niet over geldige verblijfspapieren beschikt; 3. In het kader van de Wet Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen: gedwongen opname in een psychiatrische inrichting van iemand die psychisch gestoord is en een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving.
 
Incidenteel appèl
Hoger beroep, ingesteld nadat de wederpartij ook al appèl heeft ingesteld tegen dezelfde beslissing.
 
Incidenteel tussengeschil
Voorval in een procedure dat de gewone voortgang van het proces ophoudt.
 
Inlichtingencomparitie
Het op bevel van de rechter verschijnen van partijen om inlichtingen te geven.
 
Insolventie
Staat waarin een persoon of onderneming verkeerd als deze niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Dit gaat soms vooraf aan een faillissement.
 
Interlocutoir vonnis
Tussenvonnis waarbij de rechter een bewijsopdracht, een persoonlijke verschijning van partijen, nadere inlichtingen of een onderzoek beveelt. De beslissing van de desbetreffende zaak kan afhankelijk zijn van de uitkomst van hetgeen de rechter beveelt.
 
Inverzekeringstelling
Het vasthouden van de verdachte, als het nodig is, voor het onderzoek. De (hulp)officier van justitie beslist hierover. De inverzekeringstelling, die drie dagen duurt, kan worden bevolen bij middelzware en zware misdrijven en kan eenmaal met drie dagen worden verlengd. Daarna kan voorlopige hechtenis volgen.