vergelijk ook: sparenbetalennotarisadvocaatziekenhuiszorgverzekeringhuisartstandartscreditcardfinancieel adviseurprovisiehypotheek
Vergelijk alle advocaten op tarief en specialisme

Home > Juridische info > Juridische woordenlijst

Juridische woordenlijst

Landsadvocaat
Zelfstandig advocaat die het rijk adviseert of namens het rijk optreedt als raadsman.
 
Leerstraf
Het verplicht volgen van een cursus of training als alternatieve straf voor jeugdigen, met de bedoeling er iets van op te steken.
 
Legalisatie
Wettiging; verklaring van echtheid.
 
Lijdelijk
In het civiele recht is 'de rechter lijdelijk'. Dat betekent dat hij een afwachtende houding aanneemt en alleen beslist op geschilpunten die de partijen zelf naar voren brengen. In het strafproces en het bestuursproces is de rechter daarentegen leidend. Hij onderzoekt de zaak die aan hem wordt voorgelegd.
 
Lik-op-stuk
Snel afhandelen van zaken door politie en justitie. De wetsovertreder krijgt meteen een acceptgiro voor de boete of een dagvaarding om op de zitting te komen.
 
Litispendentie
De situatie dat een geschil al bij een andere rechter in behandeling is.