vergelijk ook: sparenbetalennotarisadvocaatziekenhuiszorgverzekeringhuisartstandartscreditcardfinancieel adviseurprovisiehypotheek
Vergelijk alle advocaten op tarief en specialisme

Home > Juridische info > Juridische woordenlijst

Juridische woordenlijst

Maatregel
Een maatregel kan worden opgelegd na het begaan van een strafbaar feit. Er kunnen maatregelen worden opgelegd in plaats van een straf, of naast een straf. Voorbeelden zijn: terbeschikkingstelling, plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis, ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel en onttrekking van voorwerpen aan het verkeer.
 
Magistratuur
Alle leden van de rechterlijke macht, dus rechters (zittende magistratuur) en de leden van het Openbaar Ministerie (staande magistratuur).
 
Materiële schade
Schade die direct in geld is uit te drukken.
 
Mediation
Alternatieve methode om geschillen buiten de rechter om op te lossen. Wordt ook wel alternatieve geschillenbeslechting of ADR genoemd.
Zoek nu een advocaat die is gespecialiseerd in Mediation!
 
Meervoudige kamer
Een kamer van een gerecht, bestaande uit ten minste drie rechters. De meervoudige kamer beslist over zware of ingewikkelde zaken. Een tegenhanger hiervan is de Enkelvoudige kamer.
Zie ook: Enkelvoudige kamer
Zie ook: Kamer
 
Meineed
Valse eed. Getuigen die opzettelijk niet de waarheid spreken bij de rechtbank, maken zich schuldig aan meineed.
 
Memorie van Antwoord
Datgene wat de gedaagde aanvoert tegen hetgeen de eiser stelt in een appèlprocedure in civiele zaken.
Zie ook: Appèl
 
Memorie van Grieven
Datgene wat de eiser vordert in een hoger beroep procedure.
Zie ook: Hoger beroep
 
Militaire kamer
De rechtsprekende instantie die belast is met de behandeling van strafzaken die zijn begaan door militairen. Deze kamer is ondergebracht bij de Rechtbank Arnhem. Als het een meervoudige behandeling betreft, bestaat de militaire kamer uit twee rechters en een militair lid. Het militair lid is een officier van één van de krijgsmachtonderdelen.
 
Misdrijf
Zwaar strafrechtelijk vergrijp. De strafwetgeving onderscheidt overtredingen en misdrijven. Overtredingen worden in de regel berecht door de sector ‘kanton’ van de rechtbank, misdrijven door de strafsector van de rechtbank.
 
Mondeling vonnis
Vonnis dat meteen na de behandeling wordt uitgesproken.
 
Moord
Het opzettelijk en volgens plan (met voorbedachten rade) iemand van het leven beroven. Maximale straf: levenslang.
Zie ook: Doodslag